Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W czwartkowy wieczór Eucharystią rozpoczęło się duchowe przygotowanie do przypadającego w niedzielę odpustu ku czci błogosławionego Wincentego Kadłubka. O godz. 21.00 alejami przeszła procesja różańcowa, która zgromadziła rodziny naszej parafii. Uczestniczył w niej także specjalny gość tegorocznego odpustu – brat Bertrand Marie, przeor trapistów w Citeaux.

Mszy św. sprawowanej w kościele klasztornym przewodniczył ks. Jan Zwierzchowski, diecezjalny wizytator religii oraz kanonik kapituły miechowskiej. On też skierował do zgromadzonych Słowo Boże. W modlitwie uczestniczył także ks. Marek Bębenek, proboszcz z Cierna, który sprawował Eucharystię w intencji jędrzejowskiego konwentu ojców i braci cystersów.

Podczas kazania, przewodniczący liturgii wskazywał na Mistrza Wincentego i jego Kronikę jako wzór i przykład właściwej miłości ojczyzny. Miłości, która domaga się bycia świadomym korzeni, własnej tożsamości, która wymaga poświęcenia i ofiary. Ten wątek był motywem przewodnim pierwszej części kazania. W dalszej części kaznodzieja wskazał na dwie cechy, którymi odznaczał się bł. Wincenty, a które są niezmiernie potrzebne współczesnemu człowiekowi – stawanie w prawdzie, dążenie do prawdy, oraz szacunek do słowa, tego mówionego i pisanego, tego, które się wypowiada i tego, które się komuś daje. W zwięzłych słowach starał się przybliżyć słuchaczom korzyści wynikające z życia w prawdzie i konieczność szacunku względem słowa.

Na zakończenie liturgii została odmówiona litania do bł. Wincentego, oraz odbyła się procesja z relikwiami Mistrza Wincentego po alejach na placu klasztornym. Ostatnim aktem spotkania było błogosławieństwo udzielone w kaplicy bł. Wincentego i możliwość uczczenia jego relikwii.

O godzinie 21.00 rodziny naszej parafii wzięły udział w procesji różańcowej. Przewodniczył jej o. Wiesław Kundera, proboszcz parafii, zaś gościem specjalnym, przybyłym tego dnia przed południem z Francji, był brat Bertrand Marie, przeor opactwa trapistów w Citeaux – kolebki Zakonu Cysterskiego.

W piątek, drugiego dnia duchowego przygotowania do odpustu, brat Bertrand spotka się z Burmistrzem Miasta Jędrzejów, ze Starostą Jędrzejowskim oraz odwiedzi sanktuarium na Jasnej Górze. Po południu (o godz. 17.00) w auli cysterskiej na terenie klasztoru odbędzie się wykład brata Bertranda pt. Idealna postać w nieidealnym świecie, oraz spotkanie z dr Arturem Lisem, autorem nowej książki o bł. Wincentym pt. Homo literatur. Wieczornej Mszy św. będzie przewodniczył ks. Józef Knap, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, zaś o godz. 21.00 odbędzie się Droga Krzyżowa po alejach, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i mieszkańców naszego miasta.

foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie