Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Wędrujący pieszo na Jasną Górę pielgrzymi z diecezji sandomierskiej i zamojsko-lubaczowskiej odwiedzili w minionych dniach Jędrzejów i nasze archiopactwo. Sprawowali Eucharystię, modlili się przy grobie bł. Wincentego i korzystali z gościnności klasztoru i parafian.

W piątek, 8 sierpnia w godzinach popołudniowych przybyła licząca ok. 1000 osób pielgrzymka ze Stalowej Woli. Pątnicy uczestniczyli we Mszy św. przy ołtarzu polowym, której przewodniczył
o. Edward Stradomski, opat jędrzejowski, w koncelebrze ponad 30 kapłanów towarzyszących pielgrzymom. Kolumna stalowowolska jest najliczniejszą z czterech innych tworzących pielgrzymkę sandomierską. Po Mszy św. w refektarzu klasztornym blisko 80 osób: kapłanów, kleryków, sióstr, służb medycznych i porządkowych zasiadło do posiłku. Pozostali pożywiali się na placu klasztornym. Po kolacji pielgrzymi udali się na nocleg. Przyjęto ich gościnnie w Sudole, w Prząsławiu oraz w Ciernie. W samym klasztorze nocowało ok. 50 pielgrzymów, w tym 10 kapłanów.

W niedzielę na teren parafii Świętej Trójcy przybyła pielgrzymka z terenu diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Niektórzy uczestnicy zostali przyjęci na nocleg na ternie naszej parafii: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz w domach i mieszkaniach prywatnych. W naszym klasztorze nocowali kapłani i klerycy. W poniedziałek rano wszyscy zgromadzili na placu klasztornym, aby wziąć udział we Mszy św., której przewodniczył opat miejscowych cystersów. Po niej kapłani, klerycy, siostry zakonne i członkowie pielgrzymkowych służb zostali zaproszeni do klasztornego refektarza na śniadanie.

Serdecznie dziękujemy naszym parafianom za gościnę i życzliwe przyjęcie pątników zdążających do Jasnogórskiej Królowej Polski. Ufamy, że ich modlitwa wyjedna nam wszystkim obfite Boże błogosławieństwo przez przyczynę Tej, do której tak wytrwale wędrowali.

Film z pobytu pielgrzymki stalowowolskiej możesz zobaczyć TUTAJ.

Zdjęcia z pobytu pielgrzymów zamojsko-lubaczowskich możesz zobaczyć TUTAJ.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie