Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Z pielgrzymką do Kalisza i Lichenia wybrali się członkowie Żywego Różańca z naszej klasztornej parafii. Dwudniowy wyjazd pozwolił im naładować duchowe akumulatory i przyniósł wiele pozytywnych wrażeń.

Pielgrzymka odbywała się w dniach 21-22 czerwca. Pierwszego dnia, wczesnym rankiem, uczestnicy wzięli udział we Mszy św. w kaliskim sanktuarium św. Józefa, następnie modlili się przed cudownym obrazem Oblubieńca NMP, zwiedzili kościół i wystawę o 108 męczennikach Drugiej Wojny Światowej. Po południu przybyli do Lichenia, by tam u stóp Najświętszej Maryi Panny powierzyć Bogu intencje, które towarzyszyły im w drodze. Pielgrzymi zwiedzili bazylikę, modlili się m.in. w kaplicach św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Stanisława Papczyńskiego i innych. Wieczorem wzięli udział we Mszy św. oraz apelu maryjnym połączonym z procesją ze świecami.

Drugiego dnia pielgrzymi uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii w bazylice oraz udali się do Lasu Grąblińskiego, by tam przejść szlakiem objawień i poznać historię związaną z początkami licheńskiego sanktuarium. Odwiedzili także położony na terenie Lasu klasztor mniszek anuncjatek. Późnym wieczorem, zmęczeni ale szczęśliwi, jędrzejowscy pielgrzymi powrócili do swoich domów.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie