Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka On sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza: Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? (Ps 33,13 Wlg). Jeśli słysząc to, odpowiesz: „Ja”, rzecze ci Bóg: Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim (Ps 34[33],14-15).

Gdy tak będziecie postępować, oczy Moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem: «Oto jestem» (Iz 58,9). Cóż dla nas milszego, bracia najdrożsi, nad ten Boży głos zaproszenia? Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia.

Św. Benedykt, Reguła

Na Chrystusowe zaproszenie nie pozostał obojętny nasz najmłodszy współbrat – Tomasz Soboń, który właśnie dzisiaj, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskie, po odbytej kandydaturze, został przyjęty do nowicjatu i otrzymał nowe imię – brat Bazyli. Liturgiczny obrzęd miał miejsce po Laudesach w chórze zakonnym.

Wraz z przyjęciem do monastycznej społeczności brat Bazyli otrzymał habit zakonny – tunikę, szkaplerz i pas – w kolorze białym oraz rozpoczął właściwy czas formacji, przygotowującej go do złożenia prostych ślubów. Pod okiem mistrza nowicjuszy będzie zgłębiał Regułę, cysterską historię i duchowość, poznawał Konstytucje i pisma Ojców.

Roczny nowicjat będzie dla niego czasem przyglądania się wspólnocie oraz czasem, w którym mnisi będą przypatrywali się jemu i oceniali zdatność do podjęcia obowiązków wynikających z cysterskiego sposobu życia.

Brata Bazylego polecamy Waszej modlitwie, a jemu samemu życzymy obfitości łask Bożych, które będą mu potrzebne w realizacji Jezusowego zaproszenia, na które – wstępując do zakonu – ochotnym sercem odpowiedział.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini