Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W piątek i sobotę, w jędrzejowskim opactwie, miał miejsce ciąg dalszy Kursu Formacji Monastycznej, podczas którego młodzi cystersi, będący na formacji początkowej, zgłębiają Regułę św. Benedykta, przyglądają się swojemu monastycznemu powołaniu oraz mają okazję do wspólnej modlitwy i rekreacji.

W piątkowe przedpołudnie część wykładowa traktowała o roli opata we wspólnotach benedyktyńskich, sposobowi wyboru, zadaniom i obowiązkom, które stawia przed nimi Regułodawca oraz poświęcona była ogólnemu profilowi osoby rządzącej we wczesnym średniowieczu. Informacje zestawiono z Regułą Mistrza i innymi ówczesnymi tekstami normatywnymi. Po południu bracia odwiedzili dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach, natomiast wieczorem odbył się seans filmowy.

Sobotnia uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski, miała bardzo świąteczny charakter, ale mimo to nie obyło się bez wykładów i ich szczęśliwego zakończenia w postaci zaliczenia z oceną. Podczas zajęć zastanawiano się nad powołaniem w kontekście Reguły, nad sposobem przyjmowania braci oraz nad wymaganiami jakie kandydatom stawia św. Benedykt. Podsumowaniem i zakończeniem kursu była uroczysta Eucharystia sprawowana w kościele klasztornym przez o. dr Ignacego Rogusza – mnicha szczyrzyckiego odpowiedzialnego za część merytoryczną spotkania.

Formuła kursu wydaje się odpowiadać oczekiwaniom braci. Daje możliwość do bycia razem, poznania się, budowania relacji, wspólnej modlitwy, nauki i rekreacji. Oby zaowocowało to w przyszłości. Następna – czwarta – edycja Kursu Formacji Monastycznej będzie miała miejsce w przyszłym roku prawdopodobnie w Opactwie Cysterskim w Wąchocku.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie