Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W niedzielę 27 kwietnia, nasz współbrat, ojciec Jakub Zawadzki w kościele klasztornym sprawował Mszę św. prymicyjną. Nasza wspólnota zakonna, parafialna, grono rodziny i przyjaciół towarzyszyła neoprezbiterowi w tym ważnym dniu.

Jednym z wielkich darów, jakie człowiek otrzymał od Boga jest wolność działania, czyli możliwość wyboru. Nie można jednak ani przez chwilę zapomnieć o tym, że jest to dar, z którego należy właściwie korzystać. Dobry Bóg zawsze pragnie człowieka wspomagać swoją łaską, dzięki czemu może poznać i skutecznie wybrać to, co słuszne. Ojciec Jakub dokonał wyboru kilka lat temu, obecne wydarzenia są jego zwieńczeniem i jednocześnie początkiem kapłańskiego posługiwania.

W niedzielne południe jako wspólnota eucharystyczna stanęliśmy przed tajemnicą kapłańskiego powołania. Kapłaństwo – jak powiada św. Jan Chryzostom – „nie jest dziełem człowieka, ani anioła, ani archanioła, ani żadnej mocy stworzonej, lecz dziełem Ducha Świętego”.

Dzień wcześniej przez posługę Ks. Biskupa Ordynariusza w naszym sanktuarium diakon Jakub Edward Zawadzki przyjął święcenia prezbiteratu. Ojciec prymicjant dzielił swoją radość ze starszymi wiekiem prezbiterami, z rodzicami, bratem, krewnymi i przyjaciółmi. Wszyscy oni prosili Boga, aby napełnił ojca Jakuba darami Ducha Świętego i dopomagał mu być świętym sługą Bożych tajemnic na wzór Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa.

Na początku Eucharystii zebranych powitał o. Wiesław, proboszcz parafii, w krótkich słowach przypomniał on drogę powołania ojca Jakuba i przybliżył obszary jego przyszłej działalności w naszej parafii. Następnie reprezentanci świeckich, młodzież oraz dzieci, złożyli życzenia prymicjantowi, głos zabrali także przedstawiciele Koła Żywego Różańca, którego ojciec neoprezbiter jest opiekunem. Homilię podczas Eucharystii wygłosił przyjaciel o. Jakuba – ks. Marcin Malarecki. Liturgii towarzyszył śpiew Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego. Na zakończenie ojciec prymicjant udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, z którym związana jest łaska odpustu zupełnego.

W niedzielę 4 maja o. Jakub będzie celebrował Mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii.

               

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie