Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W sobotę w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, 26 kwietnia 2014 roku w opactwie cystersów w Jędrzejowie odbyła się uroczystość udzielenia święceń kapłańskich br. diakonowi Jakubowi Zawadzkiemu. Dzięki posłudze pasterza Kościoła kieleckiego, ks. bpa Kazimierza Ryczana, nasz zakon wzbogacił się o nowego prezbitera.

Sakrament święceń bierze swój początek z Ostatniej Wieczerzy, jaką spożył Jezus Chrystus ze swoimi Apostołami w Wieczerniku w Wielki Czwartek. W czasie tej uczty, która jest pierwowzorem Mszy świętej, Chrystus pozostawił uczniom rodzaj testamentu, jakim było polecenie „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Wielki Czwartek jest również dniem ustanowienia Eucharystii, której szafarzami mają być biskupi, kapłani i diakoni. Dlatego też sakramentu święceń udziela się w czasie Eucharystii, po liturgii słowa, a przed liturgią eucharystyczną.

Jan Paweł II podkreślał, że nie ma Eucharystii bez kapłaństwa, ale też nie istnieje kapłaństwo bez Eucharystii, ponieważ jest ono zawsze związane z Ofiarą Chrystusa. Kapłaństwo i Najświętsza Ofiara, którą Jan Paweł II sprawował codziennie, stanowiły centrum jego życia. Owocność jego posługiwania brała swój początek z pełnego wiary wyznania „Jezu, ufam Tobie!”.

Nasza jędrzejowska wspólnota cysterska pragnie zawierzyć neoprezbitera Jakuba i jego kapłańskie posługiwanie modlitwom wszystkich ludzi dobrej woli.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie