Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Przyszły święty - Jan Paweł II, wówczas jako kardynał metropolita krakowski Karol Wojtyła, przybywał do Jędrzejowa z oficjalnymi wizytami siedmiokrotnie. Czasem przyjeżdżał tutaj prywatnie, by – jak sam mówił – przemodlić wielkie sprawy Kościoła.

Bliska była mu postać swego poprzednika na stolicy biskupiej – bł. Wincentego Kadłubka, którego relikwie są ze czcią przechowywane w klasztornym kościele. Po raz pierwszy przyjechał do Jędrzejowa 8 marca 1961 r. jako biskup pomocniczy krakowski, by w zastępstwie arcybiskupa Eugeniusza Baziaka wygłosić kazanie na Mszy inaugurującej obchody dwusetnej rocznicy beatyfikacji błogosławionego Wincentego. Kolejne wizyty miały miejsce 7 marca 1964 r., 30 sierpnia 1064 r., 8 marca 1966 r., 23 sierpnia 1968 r. i 19 sierpnia 1973 r. Celebrował wówczas Msze św., sumy odpustowe i prowadził procesje z relikwiami błogosławionego Wincentego.

Często jego wizyty i Msze św. miały bardzo osobisty charakter. Odprawiał je wówczas w kaplicy błogosławionego w Wincentego w obecności zaledwie kilku osób. Tak było na przykład 8 marca 1965 r. w pierwszą rocznicę swojego ingresu do katedry wawelskiej. Rok później również celebrował Mszę św. o szóstej rano w kaplicy mistrza Wincentego. Nierzadko nawiązywał do niego w swoich kazaniach. W roku 1964 zorganizował w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie specjalną sesję naukową, poświęconą jędrzejowskiemu Mnichowi. Szukał za jego wstawiennictwem wsparcia i rady dla różnych ważnych poczynań.

Poniższe fotografie pochodzą z archiwum klasztoru.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie