Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dnia 9 marca o godzinie 11.30 w naszym kościele odbyła się inscenizacja upamiętniająca postać bł. Wincentego Kadłubka w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Konarskiego wraz z chórem parafialnym pod wezwaniem św. Cecylii.

Scenariusz przedstawienia skomponowany został na kanwie zapisków z osobistego dziennika śp. O. Klemensa Świżka. Całość natomiast została urozmaicona recytacją okolicznościowych wierszy autorstwa lokalnych poetów i oprawiona nastrojowym śpiewem naszych chórzystów. Nad całością realizacji czuwała pani mgr Jolanta Jakubczyk.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini