Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

„Panie, wejrzyj łaskawie na swego sługę, którego przez modlitwę wyświęcamy na diakona, aby służył Twoim świętym ołtarzom” – tak 2 marca w Jędrzejowie modlił się bp Piotr Skucha udzielając naszemu współbratu, Jakubowi Edwardowi Zawadzkiemu sakramentu święceń w stopniu diakonatu.

Jędrzejowska świątynia, dzień po uroczystej profesji monastycznej dwóch braci, była świadkiem święceń diakonatu jednego z nich – Jakuba Edwarda Zawadzkiego. Poprzez nałożenie biskupich rąk nasz współbrat stał się duchownym, współpracownikiem biskupa i kapłanów oraz uczynił ostatni krok na drodze do święceń prezbiteratu.

Liturgii święceń, na zaproszenie Opata jędrzejowskiego, przewodniczył biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej – Piotr Skucha. W ceremoniach wzięli udział współbracia – mnisi cysterscy, duchowni z dekanatu, z rodzinnej parafii, rodzice, brat, rodzina i przyjaciele. Nie zabrakło licznie zgromadzonych parafian, którym brat Jakub na co dzień, z wielkim zaangażowaniem, duszpastersko posługuje.

Nowy diakon Jakub, poprzez sakrament święceń został umocniony darem Ducha Świętego, będzie odtąd pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości. Jako sługa ołtarza będzie głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie swoich zakonnych przełożonych, będzie mógł głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu.

Diakon winien wpatrywać się w Chrystusa, który sam dał przykład doskonałego postępowania w służbie innym. Być diakonem, to znaczy, być sługą Jezusa Chrystusa, który wśród uczniów postępował jak ten, który służy. Tego właśnie z całego serca życzymy naszemu współbratu – ojcu Jakubowi. I o to się dla niego modlimy.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie