Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Procesja z poświęceniem palm, kiermasz charytatywny i koncert pieśni pasyjnych zainaugurowały obchody Wielkiego Tygodnia w naszym opactwie.

W dniach 28 i 29 marca uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie dołączyli do VI Wielkanocnej Zbiórki Żywności, organizowanej przez Caritas Polska. Koordynatorem akcji był o. Jakub. Dzięki życzliwości ludzi udało się zebrać 473 kg żywności, którą wspomożemy biedne rodziny z naszej szkoły i parafii.

Trzeba odczytać na nowo postać Mistrza Kadłubka. Świetną okazją do tego jest obecny rok jubileuszowy, w którym świętujemy 250 rocznicę beatyfikacji. Nie chodzi tu tylko o poznanie życiorysu, o przeczytanie Kroniki, czy o udział w sierpniowym odpuście. Bardzo nam zależy na odkryciu błogosławionego Wincentego w tajemnicy obcowania świętych, tzn. w modlitwie za jego przyczyną, we wzywaniu jego wstawiennictwa i w uczeniu się patrzenia na Boga jego oczami.

"Odpowiedz więc, Dziewico, co prędzej, odpowiedz aniołowi i nie zwlekaj; odpowiedz mu, a przez niego i Panu. Wyrzeknij słowo i przyjmij Słowo; wypowiedz swoje i pocznij Boże; rzeknij słowo, które przemija, a posiądź to, które jest wiekuiste". św. Bernard z Clairvaux

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie