Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Niedziela to centralny dzień naszego dorocznego odpustu ku czci bł. Wincentego Kadłubka. Sumie odpustowej przewodniczył bp pomocniczy archidiec. warszawskiej ks. Michał Janocha w otoczeniu opatów Polskiej Kongregacji Cystersów. Dzień świętowania zakończył koncert Alicji Węgorzewskiej.

Doroczny odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka zbliża się do swojego punktu kulminacyjnego. W uroczystej procesji przeszliśmy do „Kopca Spotkania”, gdzie według tradycji wspólnota cysterska podjęła zdążającego z Krakowa biskupa Wincentego, zaś na koniec nasz dostojny gość, ks. bp Janusz Mastalski, poświęcił odnowioną statuę Błogosławionego.

Drugi dzień uroczystości odpustowych w naszym sanktuarium upłynął pod znakiem krzyża i słowa Bożego. W czasie przedpołudniowej celebry ludzie doświadczeni krzyżem zostali pokrzepieni sakramentami świętymi, natomiast wieczornej mszy towarzyszyło rozważanie księdza kaznodziei na temat słowa Bożego. Dzień zakończył się Drogą Krzyżową na przyklasztornych alejach.

W naszym cysterskim sanktuarium rozpoczął się czas szczególny. Doroczne świętowanie ku czci bł. Wincentego w tym specyficznym czasie jest okazją do dwojakiej modlitwy – dziękczynienia i prośby. Z mocą rozpoczęliśmy Wielki Odpust Wincentiański, ufając, że dobry Bóg, ze swojej szczodrobliwości, jeszcze niejeden raz, przyjdzie z pomocą naszej słabości.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini