Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dnia 5 września br. w naszym cysterskim sanktuarium miał miejsce szczególny jubileusz. 90 lecie pracy artystycznej świętował chór parafialny pw. św. Cecylii.

Niedziela to centralny dzień naszego dorocznego odpustu ku czci bł. Wincentego Kadłubka. Sumie odpustowej przewodniczył bp pomocniczy archidiec. warszawskiej ks. Michał Janocha w otoczeniu opatów Polskiej Kongregacji Cystersów. Dzień świętowania zakończył koncert Alicji Węgorzewskiej.

Doroczny odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka zbliża się do swojego punktu kulminacyjnego. W uroczystej procesji przeszliśmy do „Kopca Spotkania”, gdzie według tradycji wspólnota cysterska podjęła zdążającego z Krakowa biskupa Wincentego, zaś na koniec nasz dostojny gość, ks. bp Janusz Mastalski, poświęcił odnowioną statuę Błogosławionego.

Drugi dzień uroczystości odpustowych w naszym sanktuarium upłynął pod znakiem krzyża i słowa Bożego. W czasie przedpołudniowej celebry ludzie doświadczeni krzyżem zostali pokrzepieni sakramentami świętymi, natomiast wieczornej mszy towarzyszyło rozważanie księdza kaznodziei na temat słowa Bożego. Dzień zakończył się Drogą Krzyżową na przyklasztornych alejach.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini