Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Do utożsamienia się z ewangelicznym wydarzeniem spotkania Jezusa Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną zachęca mnichów cysterskich ojciec Maur Lepori, opat generalny Zakonu Cysterskiego w swoim corocznym liście z okazji Pięćdziesiątnicy. Scena ta – zauważa opat – jest syntezą doświadczenia chrześcijańskiego i obrazuje sposoby w jakie dziś możemy spotkać się z Panem.

„Soteriologiczny wymiar piękna w teologii XX wieku” to temat rozprawy doktorskiej, którą 10 czerwca br. z powodzeniem obronił nasz Współbrat, o. Jan Strumiłowski. Serdecznie gratulujemy!

W czwartek, 4 czerwca Kościół Święty celebrował uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Po Sumie świątecznej przeszliśmy z Najświętszym Sakramentem ulicami naszej parafii, dając tym samym świadectwo wiary w realną obecność Jezusa między nami.

Ojciec Jakub Zawadzki, katecheta ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie, został Belfrem Roku 2015 w powiecie jędrzejowskim. Znalazł się także na 8 pozycji w Złotej Dziesiątce województwa świętokrzyskiego.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie