Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Trzeba odczytać na nowo postać Mistrza Kadłubka. Świetną okazją do tego jest obecny rok jubileuszowy, w którym świętujemy 250 rocznicę beatyfikacji. Nie chodzi tu tylko o poznanie życiorysu, o przeczytanie Kroniki, czy o udział w sierpniowym odpuście. Bardzo nam zależy na odkryciu błogosławionego Wincentego w tajemnicy obcowania świętych, tzn. w modlitwie za jego przyczyną, we wzywaniu jego wstawiennictwa i w uczeniu się patrzenia na Boga jego oczami.

"Odpowiedz więc, Dziewico, co prędzej, odpowiedz aniołowi i nie zwlekaj; odpowiedz mu, a przez niego i Panu. Wyrzeknij słowo i przyjmij Słowo; wypowiedz swoje i pocznij Boże; rzeknij słowo, które przemija, a posiądź to, które jest wiekuiste". św. Bernard z Clairvaux

Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej – to nie tylko tytuł orędzia Benedykta XVI z 2011 roku, ale także słowa-klucze do zrozumienia nowej inicjatywy cystersów z Jędrzejowa. Mnisi zaznaczają swoją obecność w wirtualnej przestrzeni dzięki nowej stronie internetowej oraz profilom na Facebooku i Twitterze.

Zmarł o. dr Eustachy Kocik, były opat Prezes Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego oraz emerytowany opat klasztoru w Wąchocku. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 12.00 w Wąchocku.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie