Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Z pielgrzymką do Kalisza i Lichenia wybrali się członkowie Żywego Różańca z naszej klasztornej parafii. Dwudniowy wyjazd pozwolił im naładować duchowe akumulatory i przyniósł wiele pozytywnych wrażeń.

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ulicami klasztornej parafii w Jędrzejowie – podobnie jak w całej Polsce – przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem. Mieszkańcy parafii, mnisi cysterscy oraz przybyli goście poprzez udział w celebracji, dali publiczne świadectwo wiary w realną obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi.

Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka On sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza: Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? (Ps 33,13 Wlg). Jeśli słysząc to, odpowiesz: „Ja”, rzecze ci Bóg: Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim (Ps 34[33],14-15).

Kilka dni temu jędrzejowskie opactwo odwiedziła ze swoją kamerą Telewizja Świętokrzyska. Zapraszamy do obejrzenie dwóch krótkich materiałów filmowych przygotowanych przez panią redaktor Paulinę Drozdowska. O klasztorze, jego historii, teraźniejszości a także o jego miaszkańcach opowiada o. Jakub Zawadzki. 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie