Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Europa cywilizacyjny sukces zawdzięcza w dużej mierze zakonom. To paradoks, że ci, którzy odchodzili od świata, by żyć dla Boga, okazywali się wyjątkowo skutecznymi gospodarzami tego świata. Nie ma postępu bez Boga.

Główna uroczystość liturgiczna Zakonu Cysterskiego, związana z obchodem ku czci świętych Założycieli, jest obchodzona w Kościele 26 stycznia.

Archiwum Diecezjalne w Kielcach zorganizowało 14 stycznia 2014 roku spotkanie, na którym został wygłoszony referat: Dziewięć skarbów Kościoła Kieleckiego. Stan badań nad zbiorem rubrycel i schematyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Bożonarodzeniowa radość znalazła swoje przedłużenie w ważnym wydarzeniu, którego bohaterem był nasz najmłodszy współbrat. 4 stycznia br., po Laudesach, w obecności konwentu jędrzejowskiego, brat Mikołaj otrzymał habit i rozpoczął kanoniczny nowicjat.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie