Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Wierni z dekanatów koniecpolskiego, lelowskiego, włoszczowskiego i łopuszańskiego uczestniczyli w piątek 9 lutego w ostatnim czuwaniu z bł. Wincentym Kadłubkiem. Cysterska świątynia wypełniła się ludźmi, którzy w pokornej modlitwie składali w sercu Boga swoje intencje przez ręce Mistrza Wincentego.

W sobotę, 3 lutego, po kilkuletniej próbie, nasz brat Szczepan Janaś złożył uroczystą profesję monastyczną, ślubując na zawsze posłuszeństwo, przemianę obyczajów oraz stałość według Reguły św. Benedykta.

W niedzielny wieczór (28.01) rozpoczęliśmy w naszej wspólnocie rekolekcje konwentualne. Jest to czas rewizji życia zakonnego, wsłuchiwania się w Boże słowo i podejmowania dobrych postanowień.

Trzech Świętych Ojców Założycieli to wyjątkowy przywilej. 26 stycznia obchodzimy w Zakonie Cysterskim ich liturgiczną uroczystość. Radujcie się z nami!

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie