Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Wszystkie te pochwały, jakie Kościół może dać Maryi, cały hołd, jaki może jej złożyć w swoim kulcie, będzie ciągle niewystarczający wobec tego, co winien jest on Matce wcielonego Boga. Nikt na ziemi nie zdoła nigdy opisać, a tym bardziej zrozumieć całej chwały, jaką niesie ten wzniosły przywilej.

Na Nowy Rok Pański 2015 – całej wspólnocie parafialnej i naszym gościom i przyjaciołom naszego archiopactwa, składamy najlepsze życzenia!

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2015 r., o godz. 16.00 Jędrzejowskie Centrum Muzyczne oraz Centrum Kultury zapraszają na program muzyczno - poetycki, w którym udział weźmie m. in. Jędrzejowski Chór Miejski, uczestnicy Małej Akademii Śpiewu oraz młodzi aktorzy z Pracowni Teatralnej.

Archiuwum Diecezjalne w Kielcach zaprasza we wtorek, 13 stycznia 2015 r. na kolejny referat - tym razem nt. "Zasób Archiwum Parafialnego w Przyłęku Szlacheckim". Referat wygłosi dr Lech Frączek. Początek o godz. 16.00.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie