Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Uroczysta Eucharystia i radosne spotkanie w klasztornym refektarzu złożyły się tegoroczne obchody święta patronalnego naszego Chóru Parafialnego, który nosi imię wspominanej w liturgii 22 listopada św. Cecylii.

W piątek, 14 listopada w opactwie w Poblet w Katalonii (Hiszpania), odszedł do Domu Ojca Najprzewielebniejszy Ojciec Mauro Esteva Alsina, emerytowany Opat Generalny Zakonu Cysterskiego. Módlmy się o łaskę nieba dla niego.

W połowie listopada, w miesiącu poświęconym modlitwie za zmarłych, także w Zakonie Cysterskim wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, którzy za życia walczyli pod Regułą św. Ojca naszego Benedykta. Modlimy się o życie wieczne dla nich.

Dziś, 13 listopada ufnie patrzymy w niebo i oddajemy Bogu cześć za niezliczoną rzeszę świętych mnichów i mniszek, którzy żyjąc według Reguły św. Benedykta zasłużyli na oglądanie Jego chwały.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie