Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka On sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza: Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? (Ps 33,13 Wlg). Jeśli słysząc to, odpowiesz: „Ja”, rzecze ci Bóg: Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim (Ps 34[33],14-15).

Kilka dni temu jędrzejowskie opactwo odwiedziła ze swoją kamerą Telewizja Świętokrzyska. Zapraszamy do obejrzenie dwóch krótkich materiałów filmowych przygotowanych przez panią redaktor Paulinę Drozdowska. O klasztorze, jego historii, teraźniejszości a także o jego miaszkańcach opowiada o. Jakub Zawadzki. 

Uczestnicy sobotniej gali konkursowej zwiedzili jędrzejowskie opactwo oraz odebrali nagrody. Na konkurs nadesłano 126 prac plastycznych. Jury po długich naradach przyznało 9 nagród głównych, 21 wyróżnień i jedną nagrodę specjalną. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy.

Wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż lub rozprawka to formy, dzięki którym młodzież może zmierzyć się ze „Złotymi Myślami Mistrza Wincentego Kadłubka”. Opactwo zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i starszych do udziału w kolejnym konkursie nt. bł. Wincentego. Zatem, pióra w dłoń i do boju! Nagrody czekają.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie