Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Odpowiadając na liczne pytania, informujemy że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w kościele klasztornym podczas liturgii może być obecnych 114 osób.

W poniedziałek 28 września rozpoczęła się renowacja kapliczki na cmentarzu klasztornym. Dzieła renowacyjne mają na celu odtworzenie kaplicy w kształcie nadanym w latach 1914-1915.

23 września - podczas uroczystych obchódów 880 rocznicy fundacji klasztoru cystersów w Jędrzejowie oraz 75 rocznicy powrotu białych mnióch do Jędrzejowa została na krużgankach klasztornych otwarta specjalna wystawa poświęcona temu wydarzeniu.

„Wdzięczność jest cechą ludzi szlachetnych” – powiedział do zgromadzonych w środowy wieczór w cysterskim kościele w Jędrzejowie ks. biskup Jan Piotrowski.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini