Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Pełni nadziei życia wiecznego, informujemy, że dnia 20 października, zaopatrzony świętymi sakramentami, odszedł do wieczności o. Ludwik Stanisław Kumaszka, mnich jędrzejowskiego opactwa.

Odpowiadając na liczne pytania, informujemy że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w kościele klasztornym podczas liturgii może być obecnych 114 osób.

W poniedziałek 28 września rozpoczęła się renowacja kapliczki na cmentarzu klasztornym. Dzieła renowacyjne mają na celu odtworzenie kaplicy w kształcie nadanym w latach 1914-1915.

23 września - podczas uroczystych obchódów 880 rocznicy fundacji klasztoru cystersów w Jędrzejowie oraz 75 rocznicy powrotu białych mnióch do Jędrzejowa została na krużgankach klasztornych otwarta specjalna wystawa poświęcona temu wydarzeniu.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini