Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W czwartek o godz. 18.00 w naszym kościele klasztornym odbędzie się koncert w hołdzie bł. Wincentemu Kadłubkowi w tamach tegorocznej edycji Świętokrzyskich Dni Muzyki Dawnej. Serdecznie zapraszamy.

W Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie zakończyły się główne uroczystości odpustowe ku czci bł. Wincentego Kadłubka. Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją i galerią fotografii.

Każde braterskie spotkanie jest szansą do wspólnego wsłuchiwania się w głos Boży, rozważania wielorakich duchowych inspiracji i szukania sposobów, aby je przełożyć na doświadczenie codzienności. Nie inaczej było 25 sierpnia br., kiedy to mnisi cysterscy z całej Polski, spotkali się na nadzwyczajnej kapitule kongregacji w opactwie jędrzejowskim.

W jubileuszowym roku wincentiańskim do naszego opactwa przybywają wierni, turyści i pielgrzymi z różnych stron geograficznych, ale także zrzeszeni w wielorakich grupach, stowarzyszeniach czy związkach. W środę 23 sierpnia nasz klasztor stał się miejscem spotkania i modlitwy dla niewidomych i niedowidzących z terenu diecezji kieleckiej.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie