Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dzisiaj, 28 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w Kurii Diecezjalnej w Kielcach w obecności Kolegium Konsultorów miało miejsce kanoniczne objęcie diecezji kieleckiej przez bp. Jana Piotrowskiego. Jutro odbędzie się jego ingres do bazyliki katedralnej.

Uroczysta Eucharystia i radosne spotkanie w klasztornym refektarzu złożyły się tegoroczne obchody święta patronalnego naszego Chóru Parafialnego, który nosi imię wspominanej w liturgii 22 listopada św. Cecylii.

W piątek, 14 listopada w opactwie w Poblet w Katalonii (Hiszpania), odszedł do Domu Ojca Najprzewielebniejszy Ojciec Mauro Esteva Alsina, emerytowany Opat Generalny Zakonu Cysterskiego. Módlmy się o łaskę nieba dla niego.

W połowie listopada, w miesiącu poświęconym modlitwie za zmarłych, także w Zakonie Cysterskim wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, którzy za życia walczyli pod Regułą św. Ojca naszego Benedykta. Modlimy się o życie wieczne dla nich.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini