Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Ostatniego dnia roku Pańskiego 2020 spotkaliśmy się w naszym lokalnym wieczerniku, w sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka a zarazem naszym kościele klasztornym,  aby razem, jako wspólnota zakonna i parafialna wyśpiewać Bogu Te Deum za miniony czas.

Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia są szopki. W naszym klasztorze ponownie stanęły dwie – wewnętrzna i zewnętrzna, aby prawda o Wcieleniu Syna Bożego głęboko zapadła nam w serca i przemieniała życie.

Na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia dobiegły końca prace nad rekonstrukcją kapliczki na cmentarzu klasztornym. To przedsięwzięcie było wielkim pragnieniem serca wielu jędrzejowian, dzięki ich determinacji i rządowemu wsparciu – stało się faktem.

Przyjmnijcie nasze najserdeczniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia!

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini