Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dnia 6 marca, nasz ojciec przeor Bruno Paterewicz udzielił wywiadu Radiu eM z Kielc, w którym opowiadał o bliskiej już uroczystości ponownego poświęcenia kaplicy bł. Wincentego Kadłubka, oraz o samym Mistrzu Wincentym. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

Szopka zbudowana w naszym klasztorze zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie!

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Szczególny czas dla wszystkich wierzących. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem nabożeństw i rekolekcji w naszym kościele.

Z okazji zbliżającego się Dnia Życia Konsekrowanego, osoby konsekrowane z Diecezji Kieleckiej odnowiły swoje przyrzeczenia wobec Boga, Kościoła i swoich przełożonych. Modlitwie przewodniczył o. Rafał Ścibiorowski, opat naszego klasztoru.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini