Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W sobotę, 15 maja zapraszamy do naszego opactwa na nocne zwiedzanie z przewodnikiem.

W imieniu naszej cysterskiej wspólnoty, przyjmijcie świąteczne życzenia.

Święte Triduum Paschalne to najważniejszy czas w życiu wiary dzieci Bożych, czyli każdego z nas. Zapraszamy Was do ponownego przejścia tą drogą i obejrzenia zdjęć z celebracji, jakie miały miejsce w tym roku w naszym sanktuarium.

Triduum Paschalne to czas, kiedy Kościół Święty sprawuje największe misteria ludzkiego odkupienia. Uobecnia się wtedy i uskutecznia tajemnica paschy, czyli przejścia Chrystusa z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem. Zapraszamy Was do udziału w tym życiodajnym wydarzeniu.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie