Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Ojciec Święty Franciszek dał Kościołowi Kieleckiemu nowego pasterza – został nim ks. bp Jan Piotrowski, dotychczasowy biskup pomocniczy tarnowski.

W niedzielę, 12 października odbędzie uliczny „Bieg Cysterski” im. Bł. Wincentego Kadłubka. Dotąd zapisało się ponad 160 uczestników. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu sportowym i tym samym do uczczenia 250. rocznicy beatyfikacji sławnego Jędrzejowianina.

W tym roku mija 250 lat od wyniesienia na ołtarza Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego i mnicha cysterskiego, którego relikwie znajdują w kościele klasztornym w Jędrzejowie. 9 października Kościół oddaje mu cześć poprzez obchód liturgiczny. Zachęcamy do poznania tej postaci i modlitwy za jego wstawiennictwem.

W czwartek, 9 paździenika, przypada wspomnie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa i mnicha jędrzejowskiego. Jest to Święto Patronalne Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Z tej okazji Dyrektor Archiwum zaprasza na Mszę św. i okolicznościowy wykład.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie