Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy pełniąc w swoim życiu wolę Bożą, teraz mogą cieszyć się oglądaniem Go twarzą w twarz. Tego dnia, oraz w dzień następny, nawiedzamy groby naszych bliskich, modląc się, aby i oni dostąpili chwały nieba.

We wtorek, 4 listopada 2014 r. o godz. 16.00 Archiwum Diecezjalne w Kielcach zapraszana kolejny referat: „Cmentarze kieleckie – stan badań i problemy badawcze”.

Pięćdziesiąt lat temu papież bł. Paweł VI ogłosił św. Benedytka z Nursji "głównym patronem całej Europy". Uczynił to w liście apostolskim "Pacis nuntius" (Zwiastun pokoju), podpisanym 24 października. Nazwał go w nim "zwiastunem pokoju, sprawcą sprawiedliwoaści, nauczycielem cywilizacji, głosicielem religii Chrystusowej i twórcą życia monastycznego na Zachodzie".

Ojciec Święty Franciszek dał Kościołowi Kieleckiemu nowego pasterza – został nim ks. bp Jan Piotrowski, dotychczasowy biskup pomocniczy tarnowski.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie