Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Święte Triduum Paschalne to najważniejszy czas w życiu wiary dzieci Bożych, czyli każdego z nas. Zapraszamy Was do ponownego przejścia tą drogą i obejrzenia zdjęć z celebracji, jakie miały miejsce w tym roku w naszym sanktuarium.

Triduum Paschalne to czas, kiedy Kościół Święty sprawuje największe misteria ludzkiego odkupienia. Uobecnia się wtedy i uskutecznia tajemnica paschy, czyli przejścia Chrystusa z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem. Zapraszamy Was do udziału w tym życiodajnym wydarzeniu.

W niedzielę, 27 marca br. w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczynamy święte rekolekcje wielkopostne. Będą one przebiegały pod hasłem „Droga pokory”, zaś naszym duchowym przewodnikiem będzie ks. Tomasz Kubicki, wikariusz parafii Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie. Serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z programem rekolekcji i czynnego uczestnictwa.

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek, w łączności z biskupami całego świata, poświęci Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. W związku z tym zapraszamy do wspólnej modlitwy i nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu, by prośba o pokój i nawrócenie została wzmocniona wołaniem wiernych.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie