Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Archiwum Diecezjalne w Kielcach oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum zaprasza do udziału w obchodach Święta Patronalnego ku czci bł. Wincentego Kadłubka. Szczegóły na plakacie.

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę śladami św. Pawła i św. Barnaby Apostołów na Cypr. Wyruszamy w styczniu! Zapoznaj się z programem i ofertą.

Kolejni hiszpańscy zakonnicy, którzy ponieśli śmierć męczeńską podczas prześladowań Kościoła w latach 30. ubiegłego wieku, doczekali się wyniesienia do chwały ołtarzy. Uroczystość miała miejsce 4 października w Santander w Hiszpanii.

Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka On sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza: Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? (Ps 33,13 Wlg). Jeśli słysząc to, odpowiesz: „Ja”, rzecze ci Bóg: Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim (Ps 34[33],14-15).

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie