Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Kazanie I św. Bernarda na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny wchodzi w skład maryjnego korpusu pism Doktora Miodopłynnego, który stanowi, wbrew pozorom, jedynie niewielką część jego ogromnej spuścizny piśmienniczej.

Ksiądz biskup Aleh Butkiewicz, ordynariusz diecezji witebskiej na Białorusi, w dniach 13-14 sierpnia przebywał w naszym klasztorze. Swoją obecnością wniósł do naszej wspólnoty wiele radości. Poznał cysterski klasztor i sam zaczerpnął z naszego charyzmatu.

W liturgiczne wspomnienie św. Klary licznie przybyli pielgrzymi z diecezji zamojsko-lubaczowskiej modlili się w naszym sanktuarium. „Dokładnie sprzed tego klasztoru na Jasną Górę jest 100 kilometrów, teraz musimy tylko dziękować” – mówił przewodnik pielgrzymki.

Zaledwie cztery dni po objęciu urzędu, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wizytę w naszym archiopactwie. W miejscu – jak sam powiedział – zakorzenionym w historię losów Polski. Prezydent spotkał się z mnichami, modlił się przy relikwiach bł. Wincentego Kadłubka oraz zasiadł z nami do południowego posiłku.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini