Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W kościele parafialnym w Książu Wielkim przechowywane są pozostałości po bibliotece klasztornej augustianów-eremitów. Klasztor został skasowany w 1864 r. Z popadających w ruinę zabudowań wyniesiono i złożono w szafie w zakrystii kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha nieznaną bliżej ilość druków należących wcześniej do biblioteki klasztornej. Prezentacja druków odbędzie w Kielcach, 11 marca 2014 roku.

„Panie, wejrzyj łaskawie na swego sługę, którego przez modlitwę wyświęcamy na diakona, aby służył Twoim świętym ołtarzom” – tak 2 marca w Jędrzejowie modlił się bp Piotr Skucha udzielając naszemu współbratu, Jakubowi Edwardowi Zawadzkiemu sakramentu święceń w stopniu diakonatu.

1 marca dwóch naszych braci, Jakub i Grzegorz, złożyło uroczystą profesję w Zakonie Cysterskim. Tym samym dali Bogu ostateczną odpowiedź na skierowane do niech wcześniej zaproszenie i wobec Kościoła potwierdzili chęć wytrwania w obranym sposobie życia do śmierci.

Z udziałem Franciszka i jego poprzednika Benedykta XVI odbył się w sobotę (22 lutego br.) w bazylice św. Piotra konsystorz, w czasie którego godność kardynała otrzymało osiemnastu dostojników kościelnych, w tym cysters, arcybiskup Rio de Janeiro – Orani Joao Tempesta.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini