Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Zaraszamy na pielgrzymkę "Śladami Odkupiciela". Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to duchowy powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. Wyrusz z nami do Ziemi Świętej!

Zapraszamy młodzież szkolną do udziału w III edycji konkursu literackiego nt. aktualności myśli społecznej błogosławionego Mistrza Wincentego.

Błogosławiony Wincenty Kadłubek po raz kolejny zgromadził wokół siebie tłumy wiernych, którzy z różnych stron przybyli do Jędrzejowa, aby uczestniczyć w dorocznym odpuście ku jego czci. Nasze sanktuarium przez cały dzień tętniło życiem w rytm kolejnych modlitw zanoszonych przez wstawiennictwo Ojca Kultury Polskiej.

Wigilijne oczekiwanie przed niedzielnym odpustem bł. Wincentego miało dwa mocne akcenty - święcenia diakonatu i wieczorną procesję do Kopca Spotkania.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini