Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 22 MARCA 2020

Wielki Post w tym roku przeżywany jest w nadzwyczajnych okolicznościach. Dla wielu, którzy słuchając zalecenia władz kościelnych, skorzystali z nadzwyczajnego zwolnienia z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest to okres przedłużonej Wielkiej Soboty, czyli takiego wyjątkowego czasu bez wspólnotowej Eucharystii i nabożeństw. Dlatego zachęcamy wszystkich, aby ten brak regularnej Eucharystii wypełniać codzienną osobistą modlitwą, lekturą Pisma św., czy regularnym korzystaniem z medialnych transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw. Najważniejsze, żeby nie zapomnieć o Panu Bogu, bo On jest z Nami i po naszej stronie w każdej sytuacji naszego życia! W niedziele w czasie stanu epidemii odprawione zostaną dodatkowe msze św. o 13:00 i 15:30. W kaplicach bez zmian. Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami na mszy św. czy nabożeństwie może być tylko 50 osób, łącznie z celebransem.

Wszystkie msze św. w tygodniu będą odprawione z zachowaniem wymogów państwowych i komunikatów Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Godziny mszy pozostają bez zmian, a więc 6:30, 7:00 oraz 18:00.

Droga Krzyżowa: piątek, godz. 16:15, 17: 15, 19:00

Gorzkie Żale: niedziela, godz. 17.15

W środę 25 marca, przeżywamy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To Dzień Świętości Życia i modlitwy o poszanowanie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

W związku z odwołanymi rekolekcjami parafialnymi informujemy, że intencje mszalne, które zostały zamówione w tym czasie na msze św. o godz. 8:15 i 10:00 będą odprawione podczas mszy św. konwentualnej o godz. 6:30, zaś intencja z mszy św. o godz. 12:00, na mszy św. o godz. 7:00. Dziękujemy Wam za zrozumienie.

W obecnej sytuacji biskupi polscy przypominają, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”, w związku z tym nasz kościół parafialny i Kaplica Adoracji pozostają otwarte poza liturgią, do modlitwy osobistej o wygaśnięcie epidemii, zdrowie dla chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego, a także dla wszystkich służb sanitarnych. Godziny otwarcia od 6:00 do 19:00.

Kancelaria parafialna czynna tylko w sprawach pogrzebów.

Do odwołania zawieszone są w naszej parafii spotkania różnych grup modlitewnych, kurs przedmałżeński oraz przygotowanie do bierzmowania.

MODLITWA O ZAPRZESTANIE

ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie - módl się za nami!
Święty Rochu - módl się za nami!
Święta Rito - módl się za nami!
Święta Rozalio - módl się za nami!
Święty Antoni - módl się za nami!

Bł. Wincenty Kadłubku- módl się za nami!

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
- zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy - wysłuchaj nas, Panie!

Pomódlmy się na zakończenie za zmarłą Barbarę Krzysztofik, którą w minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej. Wieczny odpoczynek…

bp

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc