Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

wieczoryzM2016

BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW

KS. PROF. DR HAB. JAN GÓRSKI

Kapłan archidiecezji katowickiej, kapelan Jego Świątobliwości, konsultor Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w Rzymie, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich, autor wielu książek i publikacji z zakresu misjologii, uczestnik licznych konferencji naukowych w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Płd.

KS. DR WOJCIECH WĘGRZYNIAK

Kapłan archidiecezji krakowskiej, biblista. Studiował w Krakowie, Rzymie i Jerozolimie. Podczas przerw wakacyjnych pracował duszpastersko i poznawał Kościół w Anglii, Niemczech, Francji, USA i Irlandii. Obecnie jest wykładowcą Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonistą i duszpasterzem w kościele akademickim św. Anny w Krakowie.

KS. DR GRZEGORZ STRZELCZYK

Prezbiter archidiecezji katowickiej, dogmatyk. Studia teologicznie odbywał w Katowicach, Lugano i w Rzymie. Obecnie jest dyrektorem Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej. Główne zainteresowania badawcze to chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej; historia teologii; kwestia związku teologii z doświadczeniem; wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego. Jest członkiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Laboratorium Więzi. Współzałożycielem i stałym współpracownikiem kanału boska.tv.

NADIA MIAZHEVICH

Ikonopisarka, pochodzi z Białorusi, ochrzczona w kościele prawosławnym, konwertowała na katolicyzm obrządku greckiego. Studiowała malarstwo w Mińsku. Interesuje się sztuką bizantyjską. Współredaktorka bloga poświęconego sztuce ikon, ikonopisarstwu oraz teologii ikony(blogokno.com). Swoją pasję łączy z pracą nauczyciela w przedszkolu językowo-artystycznym.

O. DR JAN STRUMIŁOWSKI OCIST

Mnich cysterski, dogmatyk, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach. Przeor i mistrz nowicjatu w Archiopactwie Cysterskim w Jędrzejowie. Zajmuje się teologią piękna, teologią trynitarną i chrystologią oraz teologiczną teorią poznania, zwłaszcza w aspekcie egzystencjalnym i estetycznym, a także jej relacjami z filozofią współczesną oraz naukami empirycznymi.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

banner

blog