Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Każdego roku jednym z wydarzeń najbardziej oczekiwanych przez naszą wspólnotę zakonną i parafialną jest sierpniowy Odpust Wincentiański. Dzięki temu kilkudniowemu wydarzeniu możemy wyrazić naszą wdzięczność dobremu Bogu za to, że mieszkamy w cieniu bł. Wincentego Kadłubka, możemy cieszyć się jego wstawiennictwem i prosimy, aby jego opieka nie ustawała nad nami.

Tradycyjnie już świętowanie ku czci Mistrza Wincentego rozpoczęło się w czwartek (22 sierpnia) od uroczystej mszy św. wieczornej, którą odprawił o. Tomasz Trawiński, franciszkanin konwentualny z klasztoru w pobliskich Chęcinach. Obecność przedstawiciela tej miejscowości to nie przypadek – w Chęcinach do dziś żywa jest pamięć o cudzie ugaszenia pożaru, wybłaganym przez jędrzejowskiego błogosławionego. Z kolei słowo Boże wygłosił nam ks. kan. dr Mirosław Cisowski, pracujący w kieleckiej kurii diecezjalnej. Swoje pierwsze rozważanie kaznodzieja poświęcił osobie Matki Bożej, gdyż 22 sierpnia polscy cystersi obchodzą uroczystość patronki Polskiej Kongregacji ich Zakonu. Matka Boża, Zakon Cysterski i bł. Wincenty to trzy rzeczywistości, które są ze sobą ściśle powiązane – wyjaśnił kaznodzieja – każdy bowiem klasztor cysterski zwany jest „domem Maryi” i to właśnie nie gdzie indziej, ale w takim „domu Maryi” chciał spędzić ostatnie lata swojego życia wielki biskup krakowski.

Wieczory odpustowe sprzyjają skupieniu i modlitwie, dlatego jędrzejowianie gromadzą się przy swoim patronie raz jeszcze, o godz. 21:00, aby w czwartek modlić się na różańcu, a w piątek rozważać stacje drogi krzyżowej. Dzisiejszą modlitwę różańcową poprowadził nasz współbrat, o. Jan, wskazując jako szczególnie ważną intencję utwierdzanie rodzin w wierze i wszelkim dobru. Każda tajemnica różańcowa pokazuje szczególną troskę Boga o człowieka, której doświadcza on nie w samotności, ale najczęściej w rodzinie. Bez tej wspólnoty, niemal niemożliwe jest odnaleźć Boga, dlatego dzisiejszy świat, który chce postawić samego siebie w miejscu Stwórcy, odnosi się do niej tak wrogo. Tym bardziej zatem potrzeba wiele wytrwałej i ofiarnej modlitwy za rodziny. Wierzymy, że Maryja – jak to śpiewamy w jednej z pieśni – wysłuchuje każdego naszego „Zdrowaś”.

foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc