Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Jak każdego roku, piesi pielgrzymi ze Stalowej Woli, zmierzający na Jasną Górę, przybyli do naszego klasztoru, aby pokłonić się bł. Wincentemu, celebrować eucharystię i potem zostać na nocleg w na terenie naszej cysterskiej parafii.

Mnisi, wspólnie z opatem i kustoszem sanktuarium przywitali wszystkich przy wejściu na teren klasztoru. Później na ołtarzu polowym o. opat Rafał przewodniczył Eucharystii dla blisko 700 pątników. Następnie wszyscy duchowni, osoby konsekrowane i członkowie pielgrzymkowych służb zostali podjęci w refektarzu obiadem. Klasztor minionej nocy udzielił także noclegu grupie blisko 50 pielgrzymów - duchownym i świeckim.

Dziękujemy wszystkim, którzy od lat przywożą różnorodne produkty spożywcze, z pomocą których przygotowujemy posiłek i którymi zaopatrujemy pielgrzymów na dalszą drogę. Kolejni pątnicy, tym razem z Zamościa, przybędą do nas w niedzielny poranek.

foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc