Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W minionych dniach rozpoczęliśmy renowację figur św. Franciszka i św. Antoniego. Dziękujemy, że wspieracie nas w dziele przywracania blasku najstarszemu cysterskiemu klasztorowi w Polsce.

Kilka tygodni temu mieszkańcy Laskowa zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w renowacji figury św. Franciszka, wzniesionej przed ponad stu laty przez ich przodków, a stojącej przy ulicy Wilanowskiej. Figura rzeczywiście była w fatalnym stanie, stąd z radością podjęliśmy współpracę w tym dziele. Klasztor przeznaczył na ten cel 5 tyś. zł, zaś pozostałą kwotę zebrali wierni. Poświęcenie odnowionej figury jest zaplanowane na 29 września br., krótko przed liturgicznym wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu.

Niedawno też, z inicjatywy ojca opata, rozpoczeliśmy działania restauratorskie przez figurze bł. Wincentego, patrona miasta Jędrzejowa, stojącej przy wjeździe na teren klasztoru. Pierwszy etap prac został dokonany, niestety okazało się, że figura, postument i gazony są w o wiele gorszym stanie, niż można było przypuszczać. Stad, jeszcze nie potrafimy podać potencjalnego terminu zakończenia prac.

Dziekujemy wszystkim, którzy swoją życzliwością, modlitwą i ofiarą wspierają nasze działania. Jędrzejowski klasztor jest wspólnym dobrem nas wszystkich i każdemu z nas zależy, aby był miejscem promieniowania wiary, edukacji, kultury i sztuki dla wielu kolejnych pokoleń. Niech Pan Bóg nas w tym wspiera i dopomoże swoją łaską.

wincenty 03

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc