Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Ojciec Rafał Ścibiorowski nowym opatem jędrzejowskiej wspólnoty cysterskiej.

Dzisiejszego popołudnia po mszy św. do Ducha Świętego kapituła naszego jędrzejowskiego konwentu dokonała wyboru nowego opata, jest nim 39-letni o. Rafał Ścibiorowski, dotychczasowy katecheta w Szkole Podstawowej nr 3. Ojciec opat Rafał należy do naszej wspólnoty od 22 lat, święcenia kapłańskie przyjął 9 lat temu, na stanowisku przełożonego zastąpił o. Edwarda Stradomskiego. Tuż po dokonaniu wyboru gratulacje przesłali opat generalny Zakonu Cystersów Mauro Lepori oraz biskup kielecki Jan Piotrowski.

abbas maly

 

W myśl Reguły św. Benedykta opat jest nie tylko zwierzchnikiem klasztoru, ale także ojcem dla podległych mu braci. Przewodniczący wyborom opat prezes zapytuje nowowybranego czy przyjmuje urząd, zostają mu przekazane klucze i pieczęcie klasztoru, a następnie każdy z profesów kolejno podchodzi do niego potwierdzając na jego ręce swój ślub posłuszeństwa. Na koniec obrzędu elekt zajmuje miejsce opata w stallach zakonnych.

W polskich klasztorach cysterskich kadencja opata trwa 10 lat. Polecamy naszego nowego ojca waszym modlitwom i życzymy mu wiele światła Ducha Świętego w niełatwej posłudze prowadzenia swych braci do zbawienia!

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum