Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Pośród podniosłego śpiewu i zapachu siana mieszającego się z wonią kadzidła, pośród świerków migocących setkami lamp, w wypełnionej wiernymi świątyni klasztornej w świętą noc Narodzenia Pańskiego celebrowaliśmy mszę świętą tzw. Pasterkę.

Ta uroczysta chwila zgromadziła obie rodziny – zakonną i parafialną – wokół ołtarza, na który zstąpił Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus ukryty pod postaciami Chleba i Wina. W tej niezwykłej godzinie stanęliśmy wszyscy przed Panem w geście adoracji i dziękczynienia. Przygotowaliśmy się do tego przez adwentowe skupienie, udział w rekolekcjach oraz spowiedź świętą.

W homilii przewodniczący liturgii – o. opat Edward Stradomski – mówił o Bogu, który przyoblekając się w ludzkie ciało, stał się nie tylko do nas podobny, ale i równy w swej ludzkiej naturze. Następnie opat skonfrontował słuchaczy z prawdą niewygodną:

– Najsmutniejszym wydarzeniem w historii ludzkości będzie zawsze to, Bóg nie znalazł mieszkania u ludzi. Dali Mu stajnię, miejsce, gdzie nikt nie chciał nocować. Synowi Bożemu człowiek nie pozwolił narodzić się ani umrzeć w ludzkich warunkach. Jego kolebką był żłób, a łożem śmieci – krzyż. Czemu ludzie są tak okrutni? Czy i dzisiaj nie dzieje się to samo? Czyż wielu nie zamyka przed Bogiem swoich drzwi? Czyż wielu nie wypędziło Chrystusa ze swego domu, bo już nie było tam dla Niego miejsca?

I konkludował:

– Przez całe życie zmagamy się Dzieciątkiem i z Betlejem. Albo garniemy się do Niego, albo usiłujemy usunąć Je z serca i życia.

Wszyscy, na miarę możliwości, chcieliśmy tej nocy, wsłuchując się w głoszone Słowo, uczynić w sercach miejsce dla Boga i tego, co ze sobą przynosi – pokoju, zgody, przebaczenia i miłości.

Wszystkim parafianom, mieszkańcom naszego miasta i okolicznych wsi, gościom oraz przyjaciołom naszego klasztoru i sanktuarium składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Uczyńmy z naszego serca dom dla Boga, a wszystko w nas i wokół nas stanie się inne. Piękniejsze.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum