Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Wigilia głównego odpustu przeżywana jest niezwykle podniośle. Obok celebrowanych mszy św., głoszonego słowa Bożego i ostatnich spowiedzi, odbywa się urokliwa procesja.

Odpustowa sobota wiąże się z ponad stuletnią tradycją pielgrzymowania do tzw. Kopca Spotkania, gdzie wspólnota cysterska miała wyjść naprzeciw zdążającemu do jędrzejowskiego klasztoru biskupowi Wincentemu. I tego roku nie mogło być inaczej, zwłaszcza, że tym razem wędrówka do Kopca Spotkania przypadła w 800 rocznicę pamiętnego wydarzenia. Uroczystą procesję poprowadził ks. bp Mariana Florczyka z Kielc. W poprzedzającej ją Eucharystii, obok licznie przybyłych duchownych i wiernych, uczestniczyli młodzi bracia ze wszystkich cysterskich klasztorów.

Autorem zdjęć jest Marcin Wojtyra.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum