Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

„Działo się dnia wiosennego 23 maja 2018 roku w średniowiecznym grodzie Jędrzejów, na ziemiach biskupstwa kieleckiego. Spotkali się gromadnie młodzieńcy i białogłowy, którzy dobro w świecie czynią.

Poznali bogatą historię miejsca i czcigodnego patrona opactwa, błogosławionego cystersa Wincentego Kadłubka, kronikarza polskiej historyi.”

Tak rozpoczynał się opis jednego z zadań, które mieli do wykonania uczestnicy III Zjazdu Szkolnych Kół Caritas, który odbył się Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie. Wzięło w nim udział 300 młodych wolontariuszy ze szkół podstawowych i średnich.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Kalety, który w wygłoszonej homilii podkreślał wartość ewangelicznego niesienia pomocy potrzebującym. Swoje słowo do młodych skierowali także goście honorowi: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik i Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek.

Po mszy odbyło się krótkie przedstawienie przygotowane przez Centrum Kultury w Jędrzejowie upamiętniające 800-lecie przybycia błogosławionego Wincentego Kadłubka do cysterskiego opactwa.

Kolejną część stanowiły zajęcia przygotowane przez animatorów z Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie oraz pracowników i wolontariuszy Caritas Diecezji Kieleckiej. Wolontariusze zostali zaproszeni do prac plastycznych, zajęć tanecznych, zadań kaligraficznych, dyskusji na temat przemijania i prelekcji o historii zegarów. Ojcowie cystersi oprowadzili młodzież po terenie opactwa i zapoznali z życiem patrona tego miejsca.

Zjazd zakończył ciepły posiłek przygotowany przez Ognisko Wychowawcze Caritas w Jędrzejowie oraz losowanie upominków wśród uczestników.

Szkolne Koła Caritas Diecezji Kieleckiej są to grupy wolontaryjne działające na terenie placówek oświatowych. Koordynacją 87 kół w naszej diecezji zajmuje się Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

tekst: www.kielce.caritas.pl

foto: br. Jerzy Kołodziejek OCist/www.kielce.caritas.pl

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum