Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W środę, 16 maja 2018 r. w Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie odbyło się III Diecezjalne Spotkanie Kustoszy Sanktuariów Diecezji Kieleckiej, któremu przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, której przewodniczył ks. dr Mirosław Cisowski – Dyrektor Duszpasterstwa. Następnie ks. dr Grzegorz Kaliszewski – Diecezjalny Duszpasterz ds. Sanktuariów przywitał Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, wszystkich Kustoszy Sanktuariów, Księdza Dyrektora Duszpasterstwa oraz księdza dziekana dekanatu jędrzejowskiego – ks. kan. Leszka Sztanderę.

Z wielką uwagą zostały wysłuchane referaty o. mgr. Jakuba Zawadzkiego: Kult Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Polsce oraz o. dra Jana Strumiłowskiego: Błogosławiony Wincenty Kadłubek w ikonografii.

W przerwie na kawę wielu księży odwoływało się do tych dysertacji, podkreślając wielki profesjonalizm i znajomość tematu występujących prelegentów. Czymś ubogacającym było także dzielenie się księży doświadczeniami pracy duszpasterskiej w Sanktuarium, w którym są Kustoszami.

Po przerwie głos zabrał o. mgr Wiesław Kundera – Kustosz Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Wygłosił on bardzo ciekawy referat, którego tytuł brzmiał: Rozwój ruchu pielgrzymkowego w Sanktuarium Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie.

Ostatnim punktem spotkania było ukazanie w wielkim skrócie sprawozdań ze spotkań Rady Kustoszy Sanktuariów w Polsce – które przedstawił Sekretarz tejże Rady – ks. dr Grzegorz Kaliszewski.

Biskup Jan Piotrowski wyraził radość z tak licznej obecności Księży Kustoszy i dokonał podsumowania spotkania. Podziękował również wszystkim za przybycie. Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem Księdza Biskupa.

Następnie wszyscy udali się na pyszny obiad przygotowany przez Ojców Cystersów – Gospodarzy spotkania. Dziękujemy Panu Bogu za dar III Diecezjalnego Spotkania Kustoszy Sanktuariów Diecezji Kieleckiej oraz Ojcom Cystersom za  wspaniałą gościnę.

Ks. dr Grzegorz Kaliszewski, diecezjalny duszpasterz ds. sanktuariów

Info za: www.diecezja.kielce.pl

foto: br. Jerzy Kołodziejek OCist

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum