Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

30 kwietnia, późnym wieczorem, do naszego klasztoru przybyli Skauci św. Bernarda z Clairvaux. Postawili sobie za cel odprawienie dnia skupienia oraz dzienną wędrówkę integracyjną. Pozostali w naszej wspólnocie do 2 maja.

W pierwszym dniu przybyło 8 uczestników z Warszawy: szef klanu Warszawskiego (św. Bernarda z Clairvaux), Michał, jego przyboczny Michał, Rafał, Józef, Grzegorz, Ziemowit oraz Jakub, zastępca szefa zastępu Żmija z I-szej Warszawskiej św. Piotra z Werony oraz Antoni, szef zastępu Niedźwiedź z tej samej drużyny. Następnego dnia dojechał z Krakowa Mateusz, szef klanu krakowskiego (św. Tomasza z Akwinu) oraz Krzysztof.

Skauci każdego dnia uczestniczyli we mszy św. w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka. Pierwszego maja wyruszyli na wędrówkę z klasztoru do Nagłowic. Pokonali blisko 20 kilometrów podziwiając różnorodność okolicznych lasów. Po drodze mieli szansę dwukrotnie zobaczyć jelenia biegnącego przez młode zboże, znaleźli także w lesie poroże. W drodze samodzielnie przygotowali sobie posiłek na ogniu.

Trzeciego dnia pobytu w Jędrzejowie skauci pod przewodnictwem o. Brunona odprawili dzień skupienia. Po obiedzie i rekreacji zwiedzili klasztor i późnym popołudniem wrócili do Warszawy i Krakowa.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum