Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

O pięknie jędrzejowskiego klasztoru oraz sposobach na renowację tego zabytku rozmawialiśmy podczas wizyty ministra Piotra Glińskiego w naszym opactwie.

Pan wicepremier prof. Piotr Gliński, który w sobotę 22 kwietnia odwiedził Jędrzejów, pełni w rządzie RP urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Z tego też względu ta wizyta miała dla nas duże znaczenie. Pan minister wspólnie z panem posłem Krzysztofem Lipcem, panią wojewodą Agatą Wojtyszek oraz panem burmistrzem Marcinem Piszczkiem w towarzystwie o. opata Edwarda Stradomskiego oraz o. Brunona Paterewicza zwiedzili kościół, klasztor, ukryte pod nim piwnice oraz obejrzeli dzwonnicę oraz okalający klasztor od północy zabytkowy mur. Po rekonesansie w klasztornym refektarzu odbył się obiad, podczas którego kontynuowano rozmowy o potrzebach związanych z zachowaniem wielowiekowego dziedzictwa cystersów w Jędrzejowie.

Przypominamy, że w tym roku nasze opactwo pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego blisko 800 tyś. złotych na rozpoczęcie prac w kaplicy bł. Wincentego, oraz przy dzwonnicy i zabytkowej bramie od strony Laskowa. Jak Pan Bóg pozwoli do połowy października zostaną przeprowadzone prace na polichromiach w kaplicy, zostanie odnowiony obraz z sukienką, rama oraz konfesja kryjąca relikwie bł. Wincentego a także zostaną podjęte prace renowacyjne przy dachu, kamieniu i tynkach w dzwonnicy oraz zostanie poddana renowacji brama (tymczasowo bez figur).

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum