Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Oktawa Wielkiej Nocy dobiega końca. Dlatego zachęcamy, aby raz jeszcze przyjrzeć się tegorocznemu wystrojowi ciemnicy i Bożego Grobu. Jako wierzący stale potrzebujemy środków artystycznych, które przybliżą nam sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Pomysłodawcą i głównym wykonawcą tegorocznej koncepcji dekoracji paschalnych jest o. Jakub Zawadzki, wikariusz naszej cysterskiej parafii. Ojciec Jakub od kilku lat przygotowuje ciemnicę, natomiast w tym roku po raz pierwszy zaaranżował Boży Grób.

Ciemnica ma charakter głęboko adoracyjny, gdzie poprzez kontemplację życia i dzieła Jezusa Chrystusa, możemy wejść w najokrutniejsze godziny bezpośrednio poprzedzające mękę Zbawiciela. Ciemnica jest także miejscem, w którym najdotkliwiej uświadamiamy sobie własną kruchość i małość względem naszej miłości do Zbawiciela. Bo to przecież nasz osobisty grzech i zatwardziałe serca doprowadziły Baranka bez skazy do tej straszliwej ciemnicy będącej jednym z ostatnich przystanków przed krzyżową Ofiarą. Tylko wierne serce, skruszone żalem za własne grzechy, jest w stanie towarzyszyć Jezusowi gotującemu się na śmierć.

Dekoracja Bożego Grobu w jakiś sposób nawiązuje do obchodzonego w tym roku jubileuszu 800 lecia przybycia bł. Wincentego Kadłubka do Jędrzejowa. Chrystus – Światłość Świata został skazany na śmierć i rękami bezbożnych przybity do krzyża. Ale na tym Jego misja się nie skończyła. Złożony do grobu zmartwychwstał o świecie trzeciego dnia. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odnowił całe stworzenie i przywrócił mu utraconą poprzednio godność. Rozświetlił wszelkie ciemności, zwłaszcza te grzechowe, i jaśniejąc niewyobrażalnym pięknem stał się bramą prowadzącą w ramiona kochającego Ojca. Błogosławiony Wincenty przed Jezusem Hostią zapalił wieczną lampkę, na znak Jego realnej obecności i prawdziwości ewangelicznego logionu mówiącego o tym, że On jest z nami, aż do skończenia świata. Mistrz Wincenty wskazujący na Jezusa to wierny świadek zmartwychwstania i gwarant słuszności pokładanej w Jezusie ufności.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum