Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Wigilia Paschalna to najważniejsze nabożeństwo w ciągu roku liturgicznego. Jej początki sięgają najdawniejszej starożytności chrześcijańskiej. Słuchając słowa Bożego wierzący w Chrystusa oczekują Jego zmartwychwstania.

Zanim rozpoczęła się liturgia słowa, o. dr Jan Strumiłowski, który w tym roku przewodniczył wielkanocnemu czuwaniu, poświęcił ogień, od którego zapala się świętą świecę wielkanocną z najczystszego wosku pszczelego, paschał, i której blask wprowadził wiernych do świątyni, tak jak kolumna ognia prowadziła naród izraelski, gdy wychodził z Egiptu i jak Chrystus, pierwszy zmartwychwstały, prowadzi nas do krainy życia wiecznego. Na trzykrotne zawołanie kapłana „Światło Chrystusa” wszyscy zgromadzeni odpowiedzieli „Bogu niech będą dzięki” i odpalili własne świece od paschału i w ten sposób święty ogień-symbol nowego życia rozświetlił nasz kościół.

W następnej kolejności wysłuchaliśmy starożytnego śpiewu zwanego Exultet, który w poetycki sposób wypowiada wszystkie tajemnice tej nocy. Dopiero po tym hymnie nastąpiła liturgia słowa, które tej nocy jest wyjątkowo obfite: słyszeliśmy o Bogu, który powołał świat do istnienia i nieustannie wyzwala człowieka, który przez grzech wikła się w niewolę. Ostatecznym wyzwoleniem jest dla nas męka i zmartwychwstanie Bożego Syna, w którym udział mają wierzący w Niego przez tajemniczą moc chrztu świętego. Na znak radości i świętowania znowu zabrzmiały dzwony i organy. Wysłuchaliśmy Ewangelii o wizycie niewiast przy pustym grobie.

Ważnym momentem paschalnego czuwania było błogosławieństwo wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Cała liturgia zmierzała jednak do aktu najważniejszego – do złożenia Najświętszej Ofiary i przyjęcia Jezusa Żyjącego do serca w momencie komunii.

Pascha naszego Pana stała się naszym udziałem. Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum