Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Jest takie niepozorne, skromne, ale niezwykle klimatyczne i urokliwe miejsce w Jędrzejowie, gdzie w długie, ciemne, jesienne wieczory mieszkańcy miasta i okolic mieli możliwość rozpalić swoje serca na nowo. To gościnne mury zabytkowych klasztornych piwnic.

Archiopactwo cysterskie przy współudziale stowarzyszenia Vincentianum w okresie od 15 września do 24 listopada 2017 roku (w każdy piątek oraz w co drugą sobotę) zorganizowało cykl wykładów i prelekcji teologicznych pn. „Rozgrzej serce przy kominku".

Tym razem, w ramach projektu, przy aromatycznej herbacie i cieple kominkowego ognia ojcowie cystersi przygotowali trzy osobne cykle.

Pierwszym z nich były wykłady, podczas których ojciec dr Jan Strumiłowski, przeor klasztoru zmierzył się z trudnymi pytaniami z zakresu teologii, poruszone zostały m.in. kwestie relacji wiary i nauki, roli kobiety w Kościele, milczenia Boga wobec ludzkiego cierpienia czy też traktowania objawień prywatnych.

Drugim cyklem były medytacje biblijne, w czasie których ojciec Bruno Paterewicz, doktorant liturgiki UPJP2, zapraszał do przyjrzenia się przypowieściom zawartym w Ewangelii św. Mateusza i wyciagnięcia z nich ponadczasowych treści. Słuchacze mogli poznać treść i przesłanie m.in. przypowieści o siewcy, o skarbie i perle, o pannach roztropnych i nierozsądnych oraz uchwycić ich wpływ na własne życie, relacje i oczekiwania.

W trzecim cykl ojciec Jakub Zawadzki, doktorant katechetyki na UŚ, w ramach katechez dla dorosłych, komentował „Osiem błogosławieństw” z Ewangelii św. Mateusza oraz wspólnie z uczestnikami zastanawiał się, jak dziś stać się człowiekiem błogosławieństw i w jaki sposób zachęcać do tego innych.

Wykłady „kominkowe” mają już swoich stałych odbiorców, cieszy jednak, że wciąż przybywają nowi uczestnicy, którym sprawy duchowe nie są obce i obojętne. Słuchacze czują się coraz swobodniej w klasztornych piwnicach, odważniej zadają pytania, często trudne i wymagające oraz motywują organizatorów do inicjowania kolejnych wykładów w przyszłości.

Dzięki otwartości, życzliwości i zaangażowaniu mnichów cysterskich klasztor staje się miejscem owocnej katechizacji i wymiany myśli. Życzymy sobie, aby serie wykładów „Rozgrzej serce przy kominku” były początkiem i zaczynem dalszych działań i inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności, poprzez krzewienie i pogłębianie wiary.

             

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum